Değerli Kullanıcılarımız,

Şeffaflığa oldukça önem verdiğimizi sizlere tekrardan bildirmek isteriz. Bu nedenle, sermaye yapımızı, varlıklarınızın nasıl güvende olduğunu ve standartlara uygunluğumuzu sizlerle paylaşıyoruz.


1. Sermaye Yapısı: Mevcut sermayemiz 6.143.071 TL olup, bu tutarın tamamı ödenmiştir. Artırılacak olan tutar ise 21.095.548,09 TL’dir. Görüldüğü üzere artış tutar toplam sermayemizin %77’lik bir kısmına tekabül edecektir. Bu itibarla WOOTR’nin nakit ve kripto varlıklarının toplam değeri, kullanıcı varlıklarının toplam değerinin üç  katından fazladır.


2. Ayrı Kripto Saklama: WOOTR hiçbir durumda şirketler grubundaki başka şirketlerin cüzdanlarını dahi kendi kullanıcılarının varlıklarının saklaması için kullanmaz. Dolayısıyla kullanıcılarımızın kripto varlıkları başka şirketlerin iflas etmesinden etkilenmemektedir.


3. Mali Denetim: WOOTR’nin mali tabloları çeyreklik bazda KPMG tarafından tam tasdik denetiminden geçirilmektedir.


4. ISO 27001 Güvenlik Standartları: WOOTR, 09.11.2022 tarihinde geçirdiği tetkik sonucunda en önemli güvenlik standartlarından olan ISO 27001:2013 Güvenlik Standardı almaya hak kazanmıştır. Bu itibarla, kullanıcılarımızın fonlarının/varlıklarının korunmasına verdiğimiz önem belgelemiştir.


5. Türkiye’de Yerleşik & Denetlenebilir Sunucular: WOOTR, kurulduğu ilk andan itibaren; ülkemiz sermaye piyasası mevzuatının bilgi sistemleri yönetim standardına uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, WOOTR’nin tüm sistemleri Türkiye’de kurulmuştur ve gerekli hallerde ilgili kamu mercileri tarafından denetlenebilecek yapıdadır.